Informační služba - VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba o léčivých přípravcích

Jako držitel rozhodnutí o registraci zde podle zákona o léčivech (č. 378/2007 Sb.) zveřejňujeme požadované informace:
 


Příbalové informace pro těžce zrakově postižené také na:

Informace pro slabozraké