Informačná služba VPOIS

Verejne prístupná odborná informačná služba o liečivých prípravkoch

Ako držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobe liekov, podľa Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov, uverejňujeme požadované informácie: